Erityisopetus

Toivoisitko, että lapsesi voisi saada enemmän tukea oppimiseen? Olisiko sinun työyhteisössäsi tarvetta erityispedagogiikan asiantuntijalle? Haluaisitko opettajana päästä jakamaan ajatuksia ja kysymään ideoita haastavien oppilaiden kohtaamiseen mentoroinnin muodossa?

Ellipsin kautta saat laadukkaat ja ammattitaitoiset erityisopetuksen palvelut. Tervetuloa tutustumaan!

Olen opiskellut Jyväskylän yliopistossa erityispedagogiikan pääaineessa erityisopettajaksi. Valmistuin vuonna 2009 kasvatustieteen maisteriksi ja erityisopettajaksi. Tutkintoni oheen olen tehnyt psykologian ja kasvatustieteen pitkän sivuaineen. Psykologiasta minulla on aineenopettajan pätevyys.

Erityisopettajan työtä olen tehnyt yli kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti. Olen työskennellyt erityisopetuksen tehtävissä sairaalakoulussa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Olen työskennellyt kaikilla kolmella tuen portaalla. Vuosien aikana tutuksi on tullut laaja-alaisen erityisopettajan sekä luokallisen erityisopettajan työ.

Olen kouluttautunut aktiivisesti vuosien kuluessa erilaisilla erityispedagogiikan opinnoilla. Olen tehnyt mm. Marja Drägerin matematiikan oppimisvaikeuksien kuntouttavan Luotsi-ohjelman opinnot ja opiskellut Varga Nemenyi-matematiikkaa esiopetuksesta toiseen luokkaan asti. Olemme olleet kollegoideni kanssa jopa Unkarissa asti seuraamassa unkarilaisen matematiikan opetusta. Työni kautta tutuksi on tullut etenkin kielelliset erityisvaikeudet ja nepsylasten tukeminen. Olen tehnyt monialaista verkostoyhteistyötä erikoissairaanhoidon, koulupsykologin, koulukuraattorin sekä puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa.

Käyttäytymisterapeutin ja nepsyvalmentajan koulutuksen myötä koen, että minulla on annettavaa myös käyttäytymisen haasteiden voittamisessa. Lapsen haastava käytös on ehkä eniten koulu- ja päiväkotiarkea kuormittava asia monen aikuisen mielestä. Älä jää yksin pulmien kanssa, ja vaan pohditaan muutoksen avaimia yhdessä.

Psykoterapiatyön ohessa tarjoan yritykseni kautta erityisopetuksen palveluita. Olen käytettävissä lasten yksityiseen erityisopetukseen,  ammattilaisten konsultointiin ja koulutuksiin.

Kysy rohkeasti tarjousta!