Tervetuloa Ellipsin materiaalipankkiin!

Olen koonnut tänne tekemiäni materiaaleja.  Kaikkien sivuilta löytyvien materiaalien tekijänoikeudet ovat minun. Mainitsethan materiaalin lähteen käyttäessäsi sitä. Lämmin kiitos!

Ketjuanalyysi

Mitä tilanteessa oikeastaan tapahtui ja miksi? Mitä olisin voinut tehdä toisin? Missä kohtaa olisi ollut muutoksen mahdollisuus? 

🔍Näitä teemoja pohdimme lasten ja nuorten kanssa tilanteissa, joissa on sattunut ja tapahtunut jotain, mistä olemme kiinnostuneita. Ketjuanalyysin avulla on avautunut ymmärrys, miksi lapsi tai nuori on toiminut niin kuin on toiminut. Tämän avulla on oivallettu yhdessä kohtia, jossa olisi voinut muuttaa ketjua ja saada lopputuloksen näyttämään toisenlaiselta. 

🪢Ketjua pohtimalla on selvitetty haastavia välituntitilanteita, ratkottu kaveririitoja, pohdittu viiltelemistä ja paljon paljon muuta. 

Miten tätä työkalua voisi hyödyntää:

⭐️KOULUSSA ja VAKASSA:

Opetusalan ammattilaisten koulutuksissa olemme pohtineet, miten tätä työkalua voi hyödyntää esimerkiksi välituntitilanteiden selvittämisessä. Usein tehokkain ja opettavaisin hetki ei ole lainkaan keskellä välitunnin akuuttia tilannetta, sillä kaikkien lasten aivot ovat tässä kohtaa hälytystilassa. Paras hetki löytyy usein hieman myöhemmin, esimerkiksi seuraavalla välitunnilla, kun aivojen hälytys on jo rauhoittunut. 

Ketjua pohtimalla lapsi voi ymmärtää oman käyttäytymisen syy- ja seuraussuhteita ja oppia vaihtoehtoisia tapoja toimia. Kun toimivaa tapaa toistetaan ja tehdään se visuaalisesti näkyväksi, alkaa se vähitellen jäsentyä myös omaan toimintaan.

⭐️TERAPIASSA ja VALMENNUKSISSA?

Ketjun pohtimalla voi oivaltaa, miten tilanne eteni ja mitä tilanteessa itseasiassa tapahtui. Lopputilanteessa ei oltu sattumalta, vaan yksi asia johti toiseen. Itsehavainnointikyvyn kasvattamiseen, oman toiminnan ymmärtämiseen ja muutoskohtien oivaltamiseen on tässä ketjuanalyysisssa loistavat avaimet.

……..

💚Tärkeää on, että tätä pohtiessa aikuinen on aina lapsen kanssa samalla puolella. Ei syyllistäen, vaan aidosti lapsen kokemusta ymmärtäen. Kannustava, tsemppaava ote vie eteenpäin.

💚Varmista, että omat ja lapsen aivot eivät ole hälytystilassa tämän äärelle pysähtyessä. 

💚Lapsen kanssa ketjua avatessa voi pohtia myös, miten oman toiminnan muuttaminen aikuisena olisi tukenut lasta onnistumaan. 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tämä työkalu on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Ketjun tutkiminen voi toimia myös kotona tilanteiden selvittelyn tukena, mutta ei missään tapauksessa paineita tästä vanhemman rooliin. Ota käyttöön kotona vain, jos koet, että tästä voisi olla hyvä apu.