Tervetuloa Ellipsin materiaalipankkiin!

Olen koonnut tänne tekemiäni materiaaleja.  Kaikkien sivuilta löytyvien materiaalien tekijänoikeudet ovat minun. Mainitsethan materiaalin lähteen käyttäessäsi sitä. Lämmin kiitos!

Tunteet kehossa

TUNTEET KEHOSSA

Tunteet tuntuvat mielessä ja kehossa. Osa tunteista saa aikaan meissä ison kehollisen reaktion. Toiset tunteet tuntuvat kevyinä, nopeasti ohikiitävinä kosketuksina kehossa.

Matkan varrella olemme saattaneet kadottaa mielen ja kehon yhteyttä, ja siksi tunteiden tunnistaminen kehosta voi tuntua vaikealta. Lasten kanssa harjoittelen tätä taitoa paljon ja heillä tuntuu olevan hyvä herkkyys tunnistaa, missä tunne tuntuu kehossa.

Tunteiden tunnistaminen kehon merkeistä auttaa meitä hyväksymään ja säätelemään tunteita. Sen sijaan, että pakenisi tunnetta, tekeekin sille tilaa olla kehossa. Lapset saattavat jopa säikähtää voimakkaita kehon tunnereaktioita, ja siksi käyttäytyä voimakkaasti esimerkiksi ulospäin suuntautuvalla aggressiolla. Tunteen tullessa tutuksi kehossa, on tunnetta ja itseään helpompi ymmärtää.

Terapiassa tutkin usein lasten kanssa kiukun tunnetta. Tunne ei tule yhtäkkiä ja varoittamatta, vaan sen nousun merkkejä on huomattavissa kehossa jo aiemmin. Kädet voivat puristua nyrkkiin, leukapielet kiristyä, hampaat puristua yhteen. Tunteen ensimmäiset merkit huomaamalla on mahdollista ottaa säätelykeinoja käyttöön. Hyvistä kehon rauhoittamisen keinoista kirjoitin kesällä feediini, jos haluat lukea niistä lisää.

Kehon kohtien ja tuntemusten lisäksi mietimme, minkä värinen tunne on. Lapsi värittää tunteen kuvassa näkyvään kehonkuvaan  valitsemallaan värillä. Lapsille on tärkeää korostaa, että kaikki vastaukset ovat oikein. Pohdimme aina yhdessä vähintään kuutta perustunnetta, ja teemme niistä omat kehokuvat. Perustunteita ovat ilo, suru, viha/kiukku, inho, hämmästys ja pelko.

Ajattelen, että tunteiden tunnistaminen kehossa sopii ihan erinomaisesti kouluun tunnetaitojen teemaan, vaikka kuvistuntien aiheeksi. Harjoitus sopii sellaisenaan myös aikuisten käyttöön.

Aalto-yliopistossa Nummenmaan tutkimusryhmä on tehnyt tunteista kehossa mielenkiintoisen tieteellisen näytön. Tutkimuksessa annettiin samankaltainen väritystehtävä aikuisille. Lopputuloksia voi etsiä Googlen kuvahaulla sanoilla ”Nummenmaa tunteet”. Tutkimme näitä kuvia usein myös lasten kanssa. Muiden tekemien kehokuvien katsominen antaa ymmärrystä omiin voimakkaisiin kehollisiin tunnekokemuksiin.

Valmis kehon kuva -pohja löytyy täältä materiaalipankistani. Sitten vain värittelemään ja tutkimaan!

Kuva: Papunet

 

Lataa tunnekeho-materiaali tästä: