Nuorten  KKT

Kognitiivinen käyttäytymisterapia eli KKT on psykoterapian yksi suuntaus. Kognitiivinen käyttäytymisterapia pohjautuu ajatusten, tunteiden, kehon tuntemuksien ja käyttäytymisen välisten yhteyksien ymmärtämiseen.

Miten terapia alkaa? 

Terapia alkaa aina toisiimme tutustumisella ja arviointivaiheella. Rakennamme yhdessä käyttäytymisanalyysin, jonka kautta on helpompi hahmottaa asioiden suhteita toisiinsa. Käyttäytymisanalyysi on jo itsessään yksi hoitokeino, kun asiat alkavat hahmottua  ymmärrettävään muotoon.

Analyysin lisäksi voidaan tehdä erilaisia kyselylomakkeita, jotka tuovat tärkeää tietoa ongelmasta ja harjoittelun kohdentamisesta. Kyselylomakkeet ovat mielenkiintoisia myös siinä mielessä, että niiden perusteella on helppoa arvioida myöhemmin muutosta ja edistymistä.

Tunteet, ajatukset ja käyttäytyminen

Nuorten kognitiivisessa terapiassa lähdetään tutustumaan ajatuksiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Tunteita tunnistetaan kehossa, tunteita nimetään ja mietitään, missä tilanteissa tietyt tunteet heräävät. Tunteista tietoiseksi tuleminen on merkittävä askel terapiassa.

Tunteiden lisäksi opimme tunnistamaan ajatuksia. Useimmat ajatuksistamme ovat niin nopeita, että niitä on vaikea saada kiinni. Siksi toimimme kuin vahingossa ajatustemme mukaan, ilman että lainkaan ehdimme kyseenalaistamaan ajatustemme hyödyllisyyttä. Ajatuksillamme on erittäin suuri vaikutus sille, mitä tunnemme kehossa, millaisia tunteita meissä herää ja miten käyttäydymme. Ajatusten tarkastelu ja niiden muokkaaminen on yksi hyvin keskeisistä harjoituksista kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa.

Kolmas tärkeä elementti KKT:ssa on oman käyttäytymisen havainnointi. Käytöksestä piirretään käytösketjuja, joiden kautta omaa toimintaa on helpompi huomata. Miksi lähden kesken päivän koulusta kotiin? Miksi olen pois, kun täytyisi pitää esitelmä? Miksi perun viime hetkellä kavereiden tapaamisen?  Miksi suutuin kaverilleni hänen laittamastaan viestistä?

Kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteita

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa olemme pääasiassa tässä hetkessä. Menneisyyden asioita käsitellään, mikäli ne vaikuttavat tässä hetkessä oleviin ajatuksiin, tunteisiin ja käytökseen. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on toiminnallinen terapiasuuntaus. Terapiassa tehdään runsaasti erilaisia harjoituksia. Osa harjoituksista tehdään myös kotitehtävinä.

Terapiassa voidaan hyödyntää erilaisia hoitomanuaaleja, jotka ohjaavat asiakkaan hoitoa eteenpäin vaihe vaiheelta. Jos olet valmis harjoittelemaan uusia asioita, haastamaan vanhoja toimintatapojasi ja ajatuksiasi, ja olet halukas muutokseen, kognitiivinen käyttäytymisterapia kuulostaa sinulle sopivalta terapiamuodolta.

Terapia Ellipsissä

Terapiassa me olemme tiimi, yhdessä. Minä olen sinun valmentajasi, vierellä kulkijasi, ohjaajasi, tukijasi, kannustajasi, ja lempeä haastajasi. Sinä olet se, joka teet merkittävimmän työn. Pääset niin pitkälle kuin olet valmis kulkemaan!

 

Terapiaan tullessasi toivon, että sinulla on halukkuutta muutokseen ja valmius sitoutua prosessiin. Asiat eivät tapahdu päivissä, eivätkä aina edes viikoissa, vaan tarvitaan aikaa. Joskus terapiaa riittää 10-20 kertaa, mutta useimmiten terapia on pitkäkestoista.  Kela maksaa yli 16-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiaa kolmeksi vuodeksi. Ehkä sekin kertoo sinulle, miten pitkä matka muutokseen voi olla. Toisaalta se on myös valtavan armollista: kasvu vaatii aikaa ja rauhaa.

 

Terapeuttina uskon vahvasti taitojen oppimiseen! Jokainen voi vaikuttaa omaan oloonsa. Asioita voi oppia tekemään toisin ja omaan ajatteluunsa voi vaikuttaa!  Tervetuloa Ellipsiin!