TARINA ELLIPSISTÄ

 

Tarina Mariasta ja Ellipsistä

Minulla on ollut lapsesta lähtien valtava kiinnostus erityiseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Jo pienenä lapsena kotileikeissä hoidin nukkeja, joilla oli autismi. Leikeissäni oli vaikeasti vammaisia lapsia, syöpään sairastuneita lapsia ja adoptoituja lapsia.  

Esikouluiässä minusta itsestäni tuli erityinen lapsi, kun sairastuin syöpään. Lapsuuteni parhaat vuodet vietin syöpäosastolla ja koin omakohtaisesti sen, millaista elämä on, kun tarvitsee enemmän tukea. Selvisin sairaudesta, moni muu sairaalaystäväni ei. Kuoleman läheisyydessä minussa kasvoi voimakas halu elää ja tehdä elämässä merkityksellisiä asioita lasten ja nuorten maailmassa.

Aikuisuuden kynnyksellä tie erityisopettajaksi aukeni selkeänä. Valmistuttuani erityisopettajaksi, työskentelin puoli vuotta sairaalakoulussa. Koulu oli sama, jossa olin itse opiskellut syöpähoitojen aikana 15 vuotta aiemmin. Erityisopettaja, jota sijaistin, oli sama opettaja, joka opetti minua 15 vuotta aiemmin lasten syöpäosastolla. Yksi ympyrä elämästäni sulkeutui. Lasten syöpäosastolla ja lasten psykiatrialla työskentely vahvisti lasten ja nuorten auttamisen halua.

Sairaalakoulun jälkeen kasvatin ammattitaitoani erityisopettajan tehtävissä monen ikäisten kanssa. Pääasiassa keskityin alakouluikäisiin, mutta samana aikaan tein tunteja eskariin ja lukion erityisopetukseen. Erityisopetuksen osaamiseni vahvistui monen ikäisten kanssa työskennellessä. Erityisopettaja-vuosien aikana kehitin omaa työtäni isolla sydämellä jatkuvasti lisää kouluttautuen. Sydäntäni lähellä olivat etenkin haastavasti käyttäytyvät oppilaat ja heidän lämmin kohtaamisensa. Opin ymmärtämään, että näkyvän käyttäytymisen takana on monia syitä.

Valtava oppimisen haluni ja kiinnostus etenkin käyttäytymisen syiden ymmärtämiseen sai minut hakeutumaan psykoterapeuttikoulutukseen. Niinpä aloitin lasten ja nuorten kognitiiviseen käyttäytymisterapian opinnot Tampereen yliopistossa. Neljän vuoden intensiivisen opiskelun aikana ihastuin yhä enemmän ja enemmän nimenomaan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) taitokeskeiseen ajattelutapaan. 

Oivalsin, että taitoja vahvistamalla teemme muutosta. Voimme harjoitella yhdessä esimerkiksi tunteiden säätelyn taitoja, toiminnnaohjauksen taitoja, sosiaalisia taitoja tai käyttäytymisen säätelyn taitoja. Ajatus taitojen harjoittelusta tuo meille toivoa – meillä on keinoja, joilla vastata haasteisiin. Psykoterapeutti-koulutuksesta saamani ymmärrys auttoi minua yhä enemmän auttamaan lapsia ja nuoria.

Yhdessä erityisopettaja-koulutuksen nämä nivoutuivat täydellisesti yhteen. Olin löytänyt puuttuvan palasen kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. Nyt olin saanut keinoja vastata lasten tuen tarpeisiin syvällisemmällä tasolla. Haasteet lasten ja nuorten kanssa alkoivat ratketa entistä paremmin tehokkailla työkaluilla ja positiivisella vuorovaikutuksella. 

Palasten loksahdettua paikalleen, luonteva seuraava askel oli perustaa oma asiantuntijayritykseni, Ellipsi. Yritykseni kautta saan auttaa lapsia ja nuoria monella eri tavalla. Ellipsin palvelut keskittyivät alkuun lasten ja nuorten yksilöpsykoterapiaan ja yksityiseen erityisopetukseen.

Vuosien kuluessa minua on pyydetty yhä enemmän kouluttamaan ammattilaisia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyn lisäksi autankin lasten kanssa työskenteleviä sote- ja kasvatusalan ammattilaisia löytämään tehokkaita työkaluja sujuvampaan arkeen. Käyttäytymisterapiaan ja tutkimusnäyttöön pohjautuvien työkalujen avulla he voivat ratkaista arjen ongelmiaan lasten ja nuorten kanssa, kokea työn iloa, työn imua ja onnistumisia.

Nykyään merkittävä osa Ellipsin toiminnasta keskittyy ammattilaisten kouluttamiseen. Nautin ammattilaisten kanssa työskentelystä erityisesti siksi, että silloin pääsen toteuttamaan auttamisen missiotani yhä laajemmin ja vaikuttamaan yhä isompaan joukkoon lapsia ammattilaisten kautta. Haluan auttaa laajasti lapsia ja nuoria sekä nähdä ammattilaisten voimaantuvan omassa työssään toimivien työkalujen ja tietoisen työotteen kasvaessa. Paremmin voivat lapset ja taitavat ammattilaiset ovat työni ytimessä ja intohimoni.

Missiostani on tullut totta! Elän unelmaani ja intohimotyötäni todeksi joka päivä. Ellipsissä kurkotamme positiivista kohti ja näämme jokaisessa lapsessa ja nuoressa hyvää. Me emme ole keinottomia – meillä on keinoja.

Maria

 

  • KM, erityisopettaja 2009
  • Psykologian aineenopettaja 2009
  • Lasten ja nuorten psykoterapeutti 2019
  • Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op 2021
  • Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja 40 op (LTTO) 2022
  • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot 30 op 2023
  • Lasten ADHD-strategiaohjaaja 2024

 

  • Lisäksi useita 1-2 päivän täydennyskoulutuksia psykoterapiasta ja erityispedagogiikasta

”Ellipsi on minun ikioma yritykseni. Toivon, että voisin Ellipsin kautta tukea lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan kasvun haasteissa.  Kuljetan yrityksessäni mukana erityisopetuksen ja psykoterapian osaamista, ja tarjoan palveluita molemmista teemoista.”